INTERN INFORMATIESYSTEEM

 

 

GRUPO GALISIM (hierna de Groep), bestaande uit de entiteiten GALISIM, S.L.U., INVERSIONES Y DESARROLLOS ROCABELLA, S.L. en CASANGULAR BY UPPER, S.L., heeft een Intern Informatiesysteem (IIS) geïmplementeerd, dat de verschillende interne informatiekanalen van de organisatie integreert en is geconfigureerd als een fundamentele as voor de bevordering van de cultuur van ethisch, verantwoordelijk en duurzaam handelen, met de plicht van toezicht, controle en preventie in zaken van naleving van regelgeving.

Het systeem is het kanaal bij uitstek en een verplicht instrument voor het zorgvuldig kanaliseren van communicatie over overtredingen en niet-naleving van regelgeving, met volledige bescherming voor informanten, zonder risico op represailles en met de nodige beschermingsmaatregelen.


De IIS is ontworpen, geconfigureerd en beheerd met de nodige maatregelen en mechanismen voor beveiliging, vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en informant bescherming. Hiervoor hebben we de medewerking en ondersteuning van de externe expert BONET Consulting, die een hoog niveau van professionaliteit, ervaring, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en naleving van het toepasselijke regelgevende kader biedt.


Voor een gedetailleerde beschrijving van de handelingsprincipes en fundamentele garanties die van toepassing zijn op het interne meldingssysteem van de Groep in overeenstemming met de vereisten van de nieuwe regelgeving, zie en raadpleeg het algemene beleid inzake het interne meldingssysteem en de bescherming van informant


Informatiekanalen

De Groep heeft verschillende interne rapportagekanalen opgezet die het mogelijk maken om schriftelijke of mondelinge mededelingen te doen. Voor dit doel heeft de Groep de configuratie, het ontwerp en de ondersteuning van een externe expert om het hoogste niveau van professionaliteit, ervaring, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, gegevens- en informantenbescherming en andere toepasselijke gebieden voor dit soort kanalen te bieden. Meer informatie over de technische kenmerken van de kanalen is te vinden in ons Beleid. De kanalen van onze IIS zijn als volgt:

 

Canal On-line/Digital
Een ander kanaal dat de Groep ter beschikking stelt van zijn werknemers en derden die met de Groep verbonden zijn, is het face-to-face kanaal, dat de mogelijkheid biedt om mondelinge mededelingen te doen door middel van een persoonlijke ontmoeting of een videoconferentie.


Om ervoor te zorgen dat de verplichtingen en garanties die zijn vastgelegd in ons Beleid en het regelgevingskader dat van toepassing is op dit soort communicatie worden nagekomen, heeft de Groep het beheer van deze communicatie toevertrouwd aan de externe expert BONET consulting, om de bescherming van de identiteit van de informant te garanderen, zowel bij het aanvragen van een afspraak vooraf, bij de presentatie van een communicatie in face-to-face-formaat, als op de plaats waar deze wordt gedaan.


BONET-professionals zijn verantwoordelijk voor het beheer van aanvragen om communicatie via dit kanaal in te dienen, evenals voor het verzamelen en opslaan van alle informatie die in de aanvraag wordt verstrekt. Zoals bepaald door de wet worden deze gesprekken gedocumenteerd door middel van een geanonimiseerde opname, met voorafgaande toestemming van de informant.

Om gebruik te kunnen maken van dit kanaal, moet u een afspraak aanvragen via de volgende contactkanalen:
– Telefoon: 911087727 / 930460116
De openingstijden voor informanten zijn als volgt:
– Maandag t/m donderdag van 8:30 tot 14:00 uur en van 15:00 tot 18:00 uur.
– Vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.
– E-mail: grupogalisim@sistema-interno-informacion.com

 

Om de noodzakelijke bescherming en veiligheidsmaatregelen voor dit soort communicatie te garanderen, kunnen mededelingen die rechtstreeks per telefoon of e-mail worden ingediend niet worden gedaan of geregistreerd. Deze twee instrumenten zijn ingeschakeld

 

uitsluitend om met de technische staf de dag, het tijdstip en de plaats af te stemmen om de mededeling persoonlijk te doen.
Volg de hierboven beschreven instructies om toegang te krijgen tot en op de juiste manier gebruik te maken van de officiële kanalen die door de Groep beschikbaar zijn gesteld voor het indienen van berichten en de toepassing van al onze noodzakelijke beveiligings- en beschermingsmechanismen.


Als u twijfels of vragen hebt over de werking van het interne informatiesysteem van de Groep, kunt u contact opnemen met de systeembeheerder op het volgende e-mailadres: bfernandez@galisim.com