Beleid van bescherming van persoonsgegevens van INVERSIONES Y DESARROLLOS ROCABELLA

 

In overeenstemming met de huidige regelgeving op vlak van gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG), de Organieke Wet inzake de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPDCP, 15/99), het Uitvoeringsbesluit van de LOPDCP (Koninlijk Besluit, 1720/200, van 21 december), informeren wij u over het Beleid van Bescherming van Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, zoals hieronder gedetailleerd wordt beschreven;

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking is de rechtspersoon die de doeleinden en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. Met andere woorden, de verantwoordelijke beslist hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor de doeleinden van dit Gegevensbeschermingsbeleid, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Firmanaam: INVERSIONES Y DESARROLLOS ROCABELLA, SL
 • NIF: B-76.745.363
 • Maatschappelijke zetel: CtrA. Armeñime – Puerto de Santiago, TF-47, km 4, 35A – 38678 Adeje.
 • Telefoon: 881 957 994
 • Activiteit: Exploitatie van en handel in onroerend goed.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe beschermen wij die?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Voor de doeleinden vastgelegd in dit Privacybeleid, de verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die uitgelegd worden in ieder type verwerking, en die afhankelijk zijn van de verschillende diensten die u aanvraagt of van de contractuele relatie  die u onderhoudt met onze entiteit.

Onze organisatie verbindt zich ertoe om uw gegevens met uiterste vertrouwelijkheid te verwerken en om de passende veiligheidsmaatregelen, van fysiek, technisch en organisatorisch type toe te passen om uw persoonsgegevens te beschermen.

U garandeert en bent verantwoordelijk, in ieder geval, voor de waarheidsgetrouwheid, juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en verbindt zich ertoe om deze naar behoren bijgewerkt te houden.

 

 

Verwerking van “Klantengegevens”

 

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens: naam, identiteitskaart, adres, telefoon, e-mailadres.
 • Financiële gegevens: bankrekening, creditcardgegevens.
 • Academische en professionele gegevens: beroep, functie, ervaring, diploma’s.
 • Gegevens met betrekking tot transacties: geleverde producten en diensten.

 

 1. Voor welk doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het beheren van de gegevens van de klanten van het bedrijf, om de commerciële relatie te onderhouden, voor het boekhoudkundig, administratief beheer en de facturatie, alsmede de fiscale verplichtingen.

Het beheren en afhandelen van de communicatie die door informanten wordt ingediend via het Interne Informatiesysteem, in overeenstemming met Wet 2/2023, van 20 februari, die de bescherming regelt van personen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie.

De verstrekte persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang de zakelijke relatie onderhouden wordt. Indien u beslist om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunnen deze in onze databanken bewaarden tijdens de tijdsperiodes voorzien door de wetgeving om te kunnen voldoen aan de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, en zullen pas verwijderd worden zodra die wettelijke termijnen of degenen die van toepassing zijn verstreken zijn.

 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een contract, evenals de naleving van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke.

 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

De gegevens worden verstrekt aan financiële entiteiten zodat zij de verlening van een hypothecair krediet aan de klant kunnen bestuderen.

De gegevens worden tevens verstrekt, wanneer noodzakelijk, aan overheidsinstellingen vanwege wettelijke verplichtingen.

Er is geen internationale overdracht van persoonsgegevens voorzien.

 

 

Verwerking van de gegevens van “Contacten en potentiële klanten”

 

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens: naam, adres, telefoon, e-mailadres.

 

 1. Voor welk doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt op het contactformulier voor de verwerking van de gegevens van commerciële contacten en van potentiële klanten.

Het beheren en afhandelen van de communicatie die door informanten wordt ingediend via het Interne Informatiesysteem, in overeenstemming met Wet 2/2023, van 20 februari, die de bescherming regelt van personen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie.

Het doel van reclame en commerciële prospectie is ook voorzien, waarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende wordt gevraagd.

De verstrekte persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang de zakelijke relatie onderhouden wordt. Indien u besluit om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan zullen deze verwijderd worden uit onze contactendatabank.

 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die wordt gevraagd.

 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Uw persoonsgegevens zullen aan geen enkele entiteit worden overgedragen.

Er ook is geen internationale overdracht van persoonsgegevens voorzien.

 

 

Verwerking van gegevens van “Leveranciers”

 

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens: naam, identiteitskaart, adres, telefoon, e-mailadres.
 • Financiële gegevens: bankrekening.
 • Academische en professionele gegevens: beroep, functie, diploma’s.
 • Gegevens met betrekking tot transacties: geleverde producten en diensten.

 

 1. Voor welk doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens die ons het beheer van de gegevens van de klanten van het bedrijf vergemakkelijkt, om de commerciële relatie te onderhouden, voor het boekhoudkundig, administratief beheer en de facturatie, alsmede de fiscale verplichtingen.

Het beheren en afhandelen van de communicatie die door informanten wordt ingediend via het Interne Informatiesysteem, in overeenstemming met Wet 2/2023, van 20 februari, die de bescherming regelt van personen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie.

De verstrekte persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang de zakelijke relatie onderhouden wordt. Indien u beslist om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunnen deze in onze databanken bewaarden tijdens de tijdsperiodes voorzien door de wetgeving om te kunnen voldoen aan de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, en zullen pas verwijderd worden zodra die wettelijke termijnen of degenen die van toepassing zijn verstreken zijn.

 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een contract, evenals de naleving van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke.

 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Uw persoonsgegevens zullen niet aan geen enkele entiteit overgedragen worden, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn aan overheidsinstanties vanwege wettelijke verplichtingen.

Er ook is geen internationale overdracht van persoonsgegevens voorzien.

 

Verwerking van de gegevens van “Werknemers”

 

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens: naam, identiteitskaart, geboortedatum, adres, telefoon, e-mailadres, handtekening, foto.
 • Gegevens over persoonlijke kenmerken: Geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en geboorteplaats en familiegegevens.
 • Gegevens van sociale omstandigheden: licenties en vergunningen.
 • Economisch-financiële gegevens: bankrekening, loongegevens, belastingaftrek, andere inhoudingen (indien van toepassing).
 • Academische en professionele gegevens: beroep, functie, ervaring, diploma’s.
 •  

 

 1. Voor welk doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het beheer van de arbeidsrelatie, het salarisbeheer, het administratief en betalingsbeheer, de naleving van de fiscale en arbeidsverplichtingen van het bedrijf, toegangscontrole, het beheer van de beroepsopleiding en ontwikkeling, en de preventie van beroepsrisico’s.

Het beheren en afhandelen van de communicatie die door informanten wordt ingediend via het Interne Informatiesysteem, in overeenstemming met Wet 2/2023, van 20 februari, die de bescherming regelt van personen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie.

De verstrekte persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang de arbeidsrelatie onderhouden wordt. Als na de beëindiging van de arbeidsrelatie u beslist om u persoonsgegevens te verwijderen, dan zullen deze bewaard worden zolang de wettelijke termijnen bepaald door de boekhoudkundige, fiscale en arbeidsregelgevingen niet verstreken zijn, en uw gegevens zullen uit onze systemen verwijderd worden zodra de eerder vermelde termijnen verstreken zijn.

 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een arbeidsovereenkomst, evenals de naleving van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke.

 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

De gegevens worden overgedragen, wanneer noodzakelijk, aan overheidsinstellingen vanwege wettelijke verplichtingen: Spaanse Belastingdienst, Sociale Zekerheid, Mutualiteit, enz…

De gegevens worden tevens overgedragen voor legitieme doeleinden die verband houden met de activiteit van het bedrijf:

 • Wij dienen de bankgegevens te verstrekken (NIF, voor- en achternaam en bankrekening) aan de financiële entiteit die tussenkomen in de betalen van salarissen.
 • In de gevallen waarin het noodzakelijk is om de personeelskosten, kosten van opleiding of de kosten van het project gefinancierd met openbare middelen te rechtvaardigen, de salarisgegevens kunnen meegedeeld orden aan de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de eerder vermelde steun en/of projecten, in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Er is geen internationale overdracht van persoonsgegevens voorzien.

 

 

Verwerking van gegevens van “Sollicitanten”

 

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens: naam, identiteitskaart, geboortedatum, adres, telefoon, e-mailadres, foto.
 • Gegevens over persoonlijke kenmerken: Geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en geboorteplaats.
 • Academische en professionele gegevens: beroep, functie, ervaring, diploma’s.

 

 1. Voor welk doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het beheer van de selectieprocedures van het bedrijf.

Het beheren en afhandelen van de communicatie die door informanten wordt ingediend via het Interne Informatiesysteem, in overeenstemming met Wet 2/2023, van 20 februari, die de bescherming regelt van personen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie.

De verstrekte persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang de belanghebbende zijn toestemming niet heeft ingetrokken om zijn curriculum vitae te blijven bewaren voor toekomstige selectieprocessen. Indien u besluit om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan zullen deze verwijderd worden uit onze solicitantendatabank.

 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die wordt gevraagd.

 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Er zullen geen gegevens worden overgedragen.

Er is geen internationale overdracht van persoonsgegevens voorzien.

 

Intern informatiesysteem (IIS)

De Groep heeft een Intern Informatiesysteem (IIS) geïmplementeerd, dat is geconfigureerd als een fundamentele as voor toezicht, controle en preventie op het gebied van naleving van de regelgeving, met inachtneming van de hoogste inzet, zorgvuldigheid en professionaliteit in termen van veiligheid, vertrouwelijkheid, gegevensbescherming, ervaring, onafhankelijkheid en kennis bij de behandeling van de ontvangen communicatie.

De interne informatiekanalen die in het systeem zijn geïntegreerd, zijn geïmplementeerd met behulp van technische hulpmiddelen die alle noodzakelijke vereisten bevatten om onze eerdere verplichtingen na te komen en te garanderen. Ook garandeert de IIS de basisprincipes van anonimiteit, goede registratie, behoud en niet-wijziging, preventie van belangenverstrengeling, bescherming van de informant en het voorkomen van represailles.

Via dit systeem moeten alle informanten te goeder trouw elke aanwijzing, verdenking of bewijs van mogelijke overtredingen van regels, overtredingen, onethisch gedrag en, in het algemeen, niet-naleving van de protocollen, regels en gedragscodes van de Groep melden.

Toegang tot de IIS is mogelijk gemaakt in een apart gedeelte van onze website.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, u beschikt over een reeks rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De uitoefening van deze rechten is gratis, behalve in de gevallen waarin er verzoeken worden ingediend die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, en in het bijzonder de  herhaaldelijke.

Deze rechten zijn de volgende:

 1. Recht op informatie: U heeft het recht om op een beknopte, transparante, begrijpelijke en makkelijk toegankelijke manier geïnformeerd te zijn, met een duidelijke en eenvoudige taal, over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Recht van toegang: U heeft het recht om ons op ieder moment de bevestiging te verzoeken of wij uw persoonsgegevens verwerken, dat wij u toegang geven tot die gegevens en tot de informatie inzake de verwerking ervan, en het recht om een kopie te verkrijgen van de eerder vermelde gegevens. De kopie van uw persoonsgegevens die wij u verstrekken is gratis, maar voor extra kopieën kan een redelijk bedrag aangerekend worden op basis van de administratieve kosten. Van onze kant kunnen wij u verzoeken om uw identiteit te bewijzen, of u meer informatie verzoeken die noodzakelijk is om verzoek te behandelen.
 3. Recht op rechtzetting: U heeft het recht om de rechtzetting van onjuiste, niet bijgewerkte of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken. U kunt tevens verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens vervolledigd worden, inclusief door middel van een aanvullende verklaring.
 4. Recht op verwijdering: U heeft het recht om de verwijdering te verzoeken van uw persoonsgegevens wanneer onder meer de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Dit recht is echter niet absoluut, en onze organisatie kan deze blijven blokkeren in de gevallen voorzien in de toepasselijke regelgeving.
 5. Recht op beperking van verwerking: U beschikt op het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, hetgeen inhoudt dat wij die kunnen blijven opslaan, maar niet verder kunnen verwerken indien er niet aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • dat u de juistheid van de gegevens betwist, tijdens een periode waarin de verantwoordelijke de juistheid ervan kan verifiëren;
  • de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen de verwijdering van de gegevens, en in de plaats de beperking van hun gebruik verzoekt;
  • onze entiteit de gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van verwerking, maar u die nog nodig heeft voor de formulering, het instellen of onderbouwing van rechtsvorderingen;
  • U zich heeft verzet tegen de verwerking, terwijl gecontroleerd werd of de legitieme redenen van onze entiteit voorrang hebben over die van u.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht dat uw gegevens overgedragen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machineleesbaar formaat. Dit recht is van toepassing wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming of de uitvoering van een contract, en dat deze verwerking uitgevoerd wordt via geautomatiseerde procedés.
 7. Recht van verzet: Dit recht stelt u in staat om u zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief het opstellen van profielen. Wij kunnen geen gevolg geven aan uw recht, enkel wanneer wij uw gegevens verwerken in het geval dat wij legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking of voor de formulering, de instelling of verdediging van rechtsvorderingen.
 8. Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde beslissingen: Met dit recht mag u niet het voorwerp uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op de geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen hebben of u op een gelijkaardige manier zouden kunnen treffen. Tenzij een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor het sluiten of de uitvoering van een contract, bij wet is goedgekeurd of berust op de uitdrukkelijke toestemming.
 9. Recht om toestemming te herroepen: In de gevallen waarin wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om u commerciële communicatie te versturen), kunt u deze toestemming op ieder moment herroepen. Op deze wijze stoppen wij met de uitvoering van die specifieke activiteit waarvoor u eerder toestemming had gegeven, tenzij er een andere reden bestaan die de voortzetting van de verwerking van uw gegevens rechtvaardigt voor deze doeleinden, in welk geval wij u op de hoogte zullen brengen van die situatie.
 10. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U heeft het recht om een klacht in te dienen het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, C/Jorge Guan, 6, 28001, 901 100 099 – 912 663 517 (www.agpd.es), of  via de site https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door een mededeling te versturen aan onze Klantendienst, of door middel van een email naar hola@casangular.com, met in bijlage een document dat uw identiteit bewijst en de nodige gegevens om uw verzoek te behandelen.

Geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie krijgen over hun rechten op de website van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming www.agpd.es.